Activiteiten

Onze diensten

Wij hebben drie diensten per week waarbij Gods Woord centraal staat

  • Zondag ochtend om 11:00 uur
  • Zondag avond om 18:00 uur
  • Woensdag om 19:30 uur

De prediking is altijd helder, praktisch, opbouwend, uitdagend, openbarend en zeker ook bemoedigend.

Voor de dienst wordt gebeden voor Gods aanwezigheid en dat Hij zal spreken tot ons hart. Wij willen Zijn zalving in de voordienst en in de prediking.

Tijdens de dienst

Oppas

Tijdens elke dienst is er oppas voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar. Wij hebben een ruime oppas ruimte waar tijdens de dienst de kinderen op een speelse manier worden vermaakt. Ook is er een aparte ruimte voor het geven van borstvoeding en een ruimte waar de baby’s eventueel in kleine bedjes kunnen slapen. Zo kunt u met een gerust gevoel uw kind achterlaten en de kerkdienst meemaken.

Vertaling

Er is vertaling aanwezig in het Engels, Spaans en Frans. Via een hoofdtelefoon kunt u de preek meeluisteren.

Bidden voor zieken

Regelmatig wordt er na afloop gebeden voor zieken en zien we mensen genezen worden.

Na de dienst

Op zondagmorgen is er na de dienst gelegenheid om koffie en thee te drinken.


Koffieochtend

Wij hebben elke veertien dagen op de vrijdag een gezellige koffie/thee ochtend voor wijkbewoners om hen in de gelegenheid te stellen andere wijkbewoners en ons te ontmoeten. Natuurlijk presenteren wij er altijd iets lekkers bij. Er worden spelletjes gespeeld en het is een gezellige tijd. U bent van harte welkom tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De dagen waarop er koffieochtenden zijn kunt u vinden in onze agenda.


Kinderkerk

Tijdens de zondagochtend dienst hebben wij een speciale 'kinderdienst' voor kinderen van groep 4 tot en met groep 8. In deze kinderdienst worden bijbelverhalen verteld, liedjes gezongen, toneelstukjes gespeeld en er is een speciale preek voor kinderen. Alle kinderen zijn van harte welkom om hierbij te zijn!


Tieners

De tieners kunnen om de week op vrijdagavond terecht bij de tienerclub. De tienerclub is voor jongeren vanaf 12 jaar. Er is ruimte voor Bijbelstudie, discussies en spelletjesavonden. Daarnaast worden er leuke activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld sportactiviteiten. De tienerclub wordt gehouden in ons kerkgebouw. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Tieners na de dienst

Jong Volwassenen

Voor de jongeren vanaf 18 jaar organiseren wij één keer in de twee weken een bijbelstudiegroep genaamd OneMission. Hier ontdekken we samen als jongeren wat God in en door ons leven wil doen. Ook organiseren we veel leuke activiteiten. Alle jongeren zijn hierbij van harte welkom!

Kijk op onze agenda voor de eerstvolgende activiteit